Raport ESPI 21/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 roku

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Spółka"_ niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2019 roku _"Walne Zgromadzenie"_ akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

1. Łukasz GŁADKI, posiadający łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 18,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2,50% ogólnej liczby głosów;
2. Krzysztof STANIK, posiadający łącznie 874.000 głosów, stanowiących 16,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2,19% ogólnej liczby głosów;
3. Jan GŁADKI, posiadający łącznie 700.000 głosów, stanowiących 12,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1,75% ogólnej liczby głosów;
4. Waldemar Jan OGÓREK, posiadający łącznie 453.290 głosów, stanowiących 8,31% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1,13% ogólnej liczby głosów;
5. Jarosław JAKUBIEC, posiadający łącznie 369.379 głosów, stanowiących 6,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 0,92% ogólnej liczby głosów;
6. Damian LEWIŃSKI, posiadający łącznie 300.000 głosów, stanowiących 5,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 0,75% ogólnej liczby głosów;

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2019-08-16     Jan Gładki     Prezes Zarządu