Raport ESPI 2/2020

Raport Bieżący – Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu 30/2019, informuje, iż 27 stycznia 2020 roku, Fluid Indonezja Sp. z o.o. _dalej FI_ w której Emitent posiada 100% udziałów wystąpił do PT Sarahmida o stan zaawansowania prac nad kontraktami zawartymi z Emitentem oraz FI.

4 listopada 2019 roku, o czym Emitent informował w komunikacie 30/2019, PT Sarahmida przedstawił informację, wedle której szacuje, że informacje dotyczące pozyskania dofinansowania z dotychczasowego źródła powinny zostać mu przekazane do końca stycznia 2020 roku. W związku z tym PT Sarahmida zaproponował przyjęcie nowego terminu wejścia w życie zawartych umów na 20 stycznia 2020 r. Mając na uwadze powyższe, Emitent oraz FI przystąpiły do podpisania aneksów w zaproponowanej treści.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z kontraktów zawartych z PT SARAHMIDA _łączna wartość kontraktów - 62,4 mln $_ dla Spółki oraz FI w przypadku doprowadzenia do realizacji zawartych Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2020-01-28     Jan Gładki     Prezes Zarządu