Raport ESPI 22/2019

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. wpłynęło od Prezesa Zarządu Emitenta – Jana Gładkiego zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

2019-08-16     Jan Gładki     Prezes Zarządu