Raport ESPI 29/2019

Raport Bieżący – Podpisanie Aneksów

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu 24/2019, informuje, iż w dniu 9 października 2019 roku, Emitent oraz Fluid Indonezja Sp. z o.o. _dalej FI_ w której Emitent posiada 100% udziałów podpisał Aneksy do Umów zawartych z PT Sarahmida.

Strony, w kontekście przedstawienia przez PT Sarahmida informacji o uzyskaniu od inwestora potwierdzenia wsparcia finansowego inwestycji w położonej w Indonezji prowincji Riau przyjęły iż kontrakty wejdą w życie do 31 października 2019 roku.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z kontraktów zawartych z PT SARAHMIDA _łączna wartość kontraktów - 62,4 mln $_ dla Spółki oraz FI w przypadku doprowadzenia do realizacji zawartych Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-10-09     Jan Gładki     Prezes Zarządu