Raport ESPI 30/2019

Raport Bieżący – Podpisanie Aneksów

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportów 23/2019, 24/2019 oraz 29/2019, informuje, iż w dniu 4 listopada 2019 roku, Emitent oraz Fluid Indonezja Sp. z o.o. _dalej FI_ w której Emitent posiada 100% udziałów podpisał Aneksy do Umów zawartych z PT Sarahmida.

PT Sarahmida przedstawił informację, wedle której szacuje, że informacje dotyczące pozyskania dofinansowania z dotychczasowego źródła powinny zostać mu przekazane do końca stycznia 2020 roku. PT Sarahmida wskazał również, że w listopadzie/grudniu pozyska informacje o możliwości pozyskania dofinansowania z innych źródeł. W związku z tym PT Sarahmida zaproponował przyjęcie nowego terminu wejścia w życie zawartych umów na 20 stycznia 2020 r.

W ramach wyjaśnień PT Sarahmida poinformował Emitenta, iż został wezwany przez podmiot udzielający finansowania budowy Zakładów Odzysku Energii, do udzielenia informacji na temat powiązań PT Sarahmida z powołaną przez Fluid Indonezja Sp. z o.o. w kwietniu bieżącego roku joint venture, o której mowa była w raporcie bieżącym 11/2019 oraz ewentualnego wpływu powołania PT FLUID GREEN INDONESIA na realizację inwestycji przez PT Sarahmida.

Jednocześnie, przedstawiając propozycję przyjęcia nowego terminu wejścia w życie kontraktów, Emitent został poinformowany przez PT Sarahmida o alternatywnym źródle finansowania.

Mając na uwadze powyższe, Emitent oraz FI przystąpiły do podpisania aneksów w zaproponowanej treści.
Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z kontraktów zawartych z PT SARAHMIDA _łączna wartość kontraktów - 62,4 mln $_ dla Spółki oraz FI w przypadku doprowadzenia do realizacji zawartych Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-11-04     Jan Gładki     Prezes Zarządu