Raport ESPI 31/2019

Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu dzisiejszym komornik sądowy przystąpił do czynności zabezpieczających na majątku Spółki znajdującym się w zakładzie w Sędziszowie w postaci urządzeń tworzących linię technologiczną do produkcji biowęgla na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu wydanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 22 października 2019 r. w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia Zakładu Realizacyjno–Projektowego Obiektów Ochrony Ekologicznej "Eko–Par" spółka z o.o. w kwocie 6.443.706,82 złotych. Spółka kwestionuje roszczenie objęte przedmiotowym postanowieniem co do zasady i wysokości. Spółka wskazuje, iż podejmowane czynności mają charakter wyłącznie zabezpieczający. Do czasu wydania w przedmiotowej sprawie prawomocnego orzeczenia, komornik sądowy nie może przeprowadzić skutecznych czynności zmierzających do rozporządzenia przedmiotowymi składnikami i uzyskania zaspokojenia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-11-20     Jan Gładki     Prezes Zarządu