Raport ESPI 33/2019

Raport Bieżący – informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w informuje, iż w dniu 5 grudnia 2019 roku, Emitent oraz Fluid Indonezja Sp. z o.o. _dalej FI_ w której Emitent posiada 100% udziałów rozpoczął negocjacje warunków umowy regulującej współpracę stron przy budowie Zakładów Odzysku Energii z AB Industry S.A.

W dniu 3 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Fluid S.A., w której uczestniczyli przedstawiciele Fluid S.A., Fluid Indonezja sp. z o.o. oraz AB Industry S.A.

Przedmiotem spotkania była rozmowa na temat możliwości i warunków współpracy przy realizacji zamówień Zakładów Odzysku Energii w Indonezji oraz przyszłych zamówień na budowę Zakładów Odzysku Energii.

W dniu 5 grudnia 2019 roku, Emitent otrzymał zaakceptowaną notatkę ze spotkania, którą podpisały wszyscy uczestnicy spotkania, co stanowi według stron rozpoczęcie w/w negocjacji.

Przedmiotem negocjacji jest w szczególności:
- podział odpowiedzialności za poszczególną realizację zadań,
- określenie modelu współpracy między stronami w ramach realizacji inwestycji,
- określenie wynagrodzenia każdej ze stron z tytułu realizacji budowy Zakładów Odzysku Biomasy w Indonezji oraz w ramach kolejnych zawartych umów sprzedaży.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR