Raport ESPI 35/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 20 grudnia 2019 roku

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Spółka"_ niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2019 roku _"Walne Zgromadzenie"_ akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

1. Łukasz GŁADKI, posiadający łącznie 1.100.000 głosów, stanowiących 25,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2,75% ogólnej liczby głosów;
2. Gerda Tech Fund FIZAN, posiadający łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 23,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2,50% ogólnej liczby głosów;
3. Gerda Tech Fund FIZAN, posiadający łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 23,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2,50% ogólnej liczby głosów;
4. Jan GŁADKI, posiadający łącznie 500.000 głosów, stanowiących 11,62% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1,25% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2019-12-20     Jan Gładki     Prezes Zarządu