Raport ESPI 4/2019

Sprawa przeciwko Emitentowi - Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do treści raportów 52/2018 i 58/2018 informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. odbyła się przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie rozprawa w trakcie, której rozpoznano apelację Spółki. W toku rozprawy Sąd Apelacyjny w Krakowie dopuścił dowód z opinii biegłego celem ustalenia wartości wynagrodzenia dla spółki pod firmą Zakład Realizacyjno Projektowy Obiektów Ochrony Ekologicznej "EKO-PAR" z o.o. z siedzibą w Krakowie _"EKO-PAR"_ za dostawy realizowane przy budowie zakładu w Sędziszowie.

W ocenie zarządu Emitenta rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Krakowie jest wynikiem podzielenia zarzutów wyrażonych w apelacji, skoro Spółka zarzucała, że Sąd Okręgowy w Krakowie powinien był dopuścić dowód z opinii biegłego celem zbadania jakości i kompletności dostaw realizowanych przez EKO-PAR. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie oznacza, że postępowanie dowodowe zmierzające do ustalenia zakresu dostaw zrealizowanych przez EKO-PAR i ich wartości prowadzone będzie przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie. Na chwilę obecną Spółka została zobowiązana do uiszczenia zaliczki na poczet opinii biegłego, zaś po jej uiszczeniu Sąd Apelacyjny w Krakowie wyznaczy podmiot, który przygotuje opinię.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

2019-03-01     Jan Gładki     Prezes Zarządu