Raport ESPI 4/2020

Raport Bieżący – Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", informuje, iż w dniu 23 lutego 2020 roku uzyskał potwierdzenie o przystąpieniu do negocjacji z Agrosystemy sp. z o.o. z siedzibą w Puławach. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunków współpracy w zakresie odbioru biowęgla wyprodukowanego w oparciu o technologie stanowiącą własność Emitenta, w Zakładzie Odzysku Energii w Sędziszowie oraz kolejnych sprzedanych Zakładach.

Celem Emitenta jest budowa rynku odbiorców biowęgla po cenie minimum 3 000 zł za tonę, który zagwarantują nabywcom technologii od Fluid S.A. odbiór produktu.

Z uwagi na wagę potencjalnej współpracy z Agrosystemy dla Emitenta w zakresie sprzedaży Zakładów Odzysku Energii, Emitent uznał niniejszą wiadomość za informację poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR