Raport ESPI 5/2019

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie niniejszym informuje, że w dniu 06 marca 2019 r. wpłynęło od Jana Gładkiego Członka Zarządu Emitenta Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załączniki
06.03.2019_FLUIDSA_zmiana_stanu_posiadania_Jan_Gladki.pdf

2019-03-06     Jan Gładki     Prezes Zarządu