Raport ESPI 55/2018

Proces uzyskiwania finansowania inwestycji przez PT SARAHMIDA

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu z dnia 3 sierpnia dotyczącego procesu uzyskiwania finasowania przez PT Sarahmida informuje co następuje.

W dniu 4 września 2018 roku, w odpowiedzi na zażądanie przez Emitenta, związane z czynnościami nadzorczymi nad procesem uzyskiwania Gwarancji Płatności, stanowiących warunek wejścia w życie zawartej Umowy uzyskał następujące wyjaśnienia.

PT Sarahmida, zakończyło procedury bankowe niezbędne do obsługi środków inwestycyjnych w banku indonezyjskim.

W trakcie procesu transferu środków, UBS Singapore, bank obsługujący transfer środków na właściwe konto PT Sarahmida w banku w Indonezji wezwał Zarząd podmiotu udzielającego pożyczki do otwarcia właściwego konta służącego do transferu środków. Z uwagi na podróże służbowe osób umocowanych do dokonania takiej czynności będzie to możliwe najwcześniej 15 września 2018 r.

W myśl uzyskanych wyjaśnień, dokumentacja znajdująca się w UBS Singapore pozwala na niezwłoczny transfer środków do Indonezji, który zajmie 2-3 robocze.

W świetle uzyskanych informacji Emitent spodziewa się rozpoczęcia realizacji Umowy w drugiej części września 2018 r.

Emitent uznał powyższe informacje za istotne dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów dla Spółki w przypadku wejścia w życie postanowień zawartych Umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

2018-09-04     Jan Gładki     Prezes Zarządu