Raport ESPI 57/2018

Podpisanie istotnej umowy - Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Spółka" lub "Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 5 września 2018 roku dotyczącego rozpoczęcia negocjacji w dniu 4 września 2018 roku, informuje, iż w dniu 5 września 2018 roku Spółka, wraz z Fluid Indonezja Sp. z o.o._FI_ którego jest 100% udziałowcem, zawarł umowę z z PT Sulawesi Indo Energy z siedzibą w Pelabuhan Wani, Prowincja Donggala na wyspie Sulawezi, Indonezja _"Kontrahent"_.

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i budowa Zakładu Odzysku Energii o wydajności 4,4 tony biowęgla na godzinę oraz produkcji 1,2 MW odnawialnej energii elektrycznej oraz ok. 20 MW pary technologicznej na wyspie Sulawezi. Instalacja opierać się będzie o wykorzystanie poprocesowej biomasy z kokosa w oraz twardego drewna przemysłowego. Emitent oraz FI zobowiązały się do realizacji przedmiotu umowy za kwotę 31 200 000 dolarów amerykańskich. Wejście w życie umowy uzależnione jest od przedstawienia przez Inwestora Gwarancji Płatności oraz dokonania pierwszej płatności zgodnie z harmonogramem, z tym że nie później niż do 1 listopada br.

Inwestycja zostanie zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Palu.

Emitent uznał zawarcie Umowy za istotne dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów dla Spółki w przypadku wejścia w życie postanowień Umowy.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

2018-09-05     Jan Gładki     Prezes Zarządu