Raport ESPI 58/2018

Apelacja od wyroku w sprawie przeciwko Emitentowi - Informacja poufna

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym złożyła apelację zaskarżającą w całości wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie toczącej się pod sygn. akt: IX GC 231/17. O wyroku tym Emitent szczegółowo informował w raporcie ESPI nr 52/2018.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

2018-09-08     Jan Gładki     Prezes Zarządu