Raport ESPI 59/2018

Rozpoczęcie negocjacji - Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje, iż w dniu 9 września 2018 roku Spółka rozpoczęła z PT MAHANTARA WAHANA MAJU z siedzibą w Jakarcie, Indonezja _"Kontrahent"_ negocjacje warunków budowy 3 Zakładów Odzysku Energii _"ZOE"_.

Negocjacje prowadzone są przez Prezesów Zarządu Fluid S.A. oraz Fluid Indonezja Sp. z o.o. Negocjacje dotyczą budowy ZOE z wykorzystaniem biomasy poprocesowej z plantacji drzew kauczukowych i plantacji palm olejowych _EFB_ dla ZOE w okolicach Palembang, oraz biomasy poprocesowej z plantacji drzew kauczukowych i zakładów produkcji cukru trzcinowego _bagassa_ dla lokalizacji w Lampung. Obie lokalizacje znajdują się na południu Wyspy Sumatra.

Negocjacje dotyczą budowy 2 ZOE w okolicach Palembang o łącznej wydajności 8,8 t/h biowęgla oraz 1 zakładu o wydajności 4,4 t/h biowęgla w okolicach Lampung. Rozmowy zostały poprzedzone w ostatnich dwóch dniach wizytami w miejscach dostępności biomasy oraz potencjalnych lokalizacji ZOE.

Emitent uznał rozpoczęcie negocjacji za istotne dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów dla Spółki w przypadku zawarcia negocjowanej umowy.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

2018-09-09     Jan Gładki     Prezes Zarządu