Raport ESPI 61/2018

Podpisanie istotnej umowy - Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Spółka" lub "Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 59/2018 z dnia 9 września 2018 roku dotyczącego rozpoczęcia negocjacji w dniu 9 września 2018 roku, informuje, iż w dniu 12 września 2018 roku Spółka, wraz z Fluid Indonezja sp. z o.o._"FI"_ którego jest 100% udziałowcem, zawarł dwie umowy z PT. Mahantara Wahana Maju z siedzibą w Jakarcie, w Indonezji _"Kontrahent"_.

Przedmiotem pierwszej Umowy jest zaprojektowanie i budowa dwóch Zakładów Odzysku Energii, każdy o wydajności po 4,4 tony biowęgla na godzinę oraz produkcji po 1,2 MW odnawialnej energii elektrycznej oraz po ok. 20 MW pary technologicznej w okolicy Palembang. Umowa ta przewiduje realizację projektu w trzech etapach, w których I etapem jest przygotowanie projektu dokumentacyjnego Zakładów Odzysku Energii, drugim etapem jest budowa pierwszego ZOE, trzecim etapem jest budowa drugiego ZOE. Oba Zakłady będą wybudowane na terenie tej samej lokalizacji. Emitent oraz FI zobowiązały się do realizacji przedmiotu umowy za kwotę 64 000 000 dolarów amerykańskich. Wejście w życie umowy uzależnione jest od przedstawienia przez Kontrahenta gwarancji płatności 100% wynagrodzenia oraz dokonania przez Kontrahenta pierwszej płatności zgodnie z harmonogramem, w terminie nie później niż do 20 listopada br., co w ocenie Zarządu Emitenta zabezpiecza interes Spółki i potwierdza rzetelność Kontrahenta.

Przedmiotem drugiej Umowy jest zaprojektowanie i budowa Zakładu Odzysku Energii, o wydajności 4,4 tony biowęgla na godzinę oraz produkcji 1,2 MW odnawialnej energii elektrycznej oraz ok. 20 MW pary technologicznej w okolicy Lampung. Emitent oraz FI zobowiązały się do realizacji przedmiotu umowy za kwotę 32 000 000 dolarów amerykańskich. Wejście w życie umowy uzależnione jest od przedstawienia przez Kontrahenta gwarancji płatności 100% wynagrodzenia oraz dokonania przez Kontrahenta pierwszej płatności zgodnie z harmonogramem, w terminie nie później niż do 20 listopada br., co w ocenie Zarządu Emitenta zabezpiecza interes Spółki i potwierdza rzetelność Kontrahenta.

Emitent uznał zawarcie wyżej wymienionych Umów za istotne dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów dla Spółki w przypadku wejścia w życie postanowień Umów.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

2018-09-12     Jan Gładki     Prezes Zarządu