Raport ESPI 64/2018

Proces uzyskiwania finansowania inwestycji przez PT SARAHMIDA

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu z dnia 4 września dotyczącego procesu uzyskiwania finasowania przez PT Sarahmida _Kontrahent_ informuje co następuje.

W dniu 4 września 2018 roku, w odpowiedzi na wezwanie ze strony Emitenta do przedłożenia Gwarancji Bankowej, która jest warunkiem wejścia w życie Umów między Stronami, których mowa w raportach z dnia 10 oraz 16 lipca, doszło do spotkania reprezentanta Fluid Indonezja Sp. z o.o. z Kontrahentem oraz telekonferencji z podmiotem udzielającym finansowania Kontrahentowi.

W świetle informacji przedstawionych na piśmie oraz w trakcie dzisiejszych rozmów, warunki uzależniające wejście w życie wyżej wspomnianych Umów winny być spełnione w przeciągu najbliższych 4 tygodni.

Emitent uznał powyższe informacje za istotne dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów dla Spółki w przypadku wejścia w życie postanowień zawartych Umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

2018-09-30     Jan Gładki     Prezes Zarządu