Raport ESPI 65/2018

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie niniejszym informuje, że w dniu 2 października 2018 r. wpłynęło od Krzysztofa Stanika Członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust 3 rozporządzenia MAR

Załączniki
formularz_FLD_2.10.2018.pdf

2018-10-03     Jan Gładki     Prezes Zarządu