Raport ESPI 66/2018

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie niniejszym informuje, że w dniu 8 października 2018 r. wpłynęło od Krzysztofa Stanika Członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust 3 rozporządzenia MAR

Załączniki
Powiadomienie_K_Stanik_art._19.1_MAR_08.10.2018.pdf

2018-10-09     Jan Gładki     Prezes Zarządu