Raport ESPI 7/2019

Raport Bieżący – Delegacja do Kanady

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", informuje, w nawiązaniu do raportu nr 3/2019, że w dniu 13 marca 2019 roku zakończyła się delegacja Emitenta w Kanadzie.

W trakcie delegacji Prezes Zarządu Emitenta wraz przedstawicielem funduszu inwestycyjnego będącego akcjonariuszem Emitenta, przeprowadzili rozmowy biznesowe z przedstawicielami banków, organizacji współpracujących z rządem Nowej Szkocji oraz z przedstawicielami tartaków, na terenach których planowane są budowy Zakładów Produkcji Biowęgla.

W ich rezultacie trzy kanadyjskie banki wyraziły zgodę na zawiązanie konsorcjum:
Development Bank of Canada _BDC_,
Export Development Canada _EDC_, oraz
Royal Bank of Canada _RBC_: w celu udzielenia kredytu komercyjnego na budowę pierwszego zakładu produkcji biowęgla na obszarze Nowej Szkocji.

Ponadto przedstawiciele tartaku ELMSDALE LUMBER Co. Ltd. "ELCO" wyrazili zainteresowanie budową pierwszego Zakładu Produkcji Biowegla. W trakcie wizyty w prowadzonym przez ELMSDALE LUMBER Co. Ltd. "ELCO" tartaku omówiono szczegóły technologiczne budowy, przekazano Emitentowi informacje techniczne dotyczące przyszłej lokalizacji inwestycji, w szczególności w zakresie dostępnej biomasy w postaci zrębków i wiór, jak również przekazano informacje związane z procesem cieplnym funkcjonującym w tartaku.

Emitent podczas spotkania z przedstawicielami BioApplied, Innovacorp, Atlantic Canada Opportunities Agency, Nova Scotia Business Inc _NSBI_, Innovation Hub omówił procedury inwestycyjne innowacyjnych technologii oraz uzyskał informacje o możliwościach dofinansowania tego przedsięwzięcia do wysokości 25% wartości kwalifikowanych kosztów Inwestycji.

W trakcie delegacji, uzgodniona została treść Listu Intencyjnego dotycząca powołania podmiotu joint venture z siedzibą w Halifax oraz określającego strukturę i kompetencje poszczególnych podmiotów wchodzących w skład tego holdingu. Uzgodniono że w ramach struktury holdingowej powołane zostaną dwa oddzielne podmioty zależne: zajmujące się odrębnie sprzedażą biowęgla oraz sprzedażą Zakładów Produkcji Biowegla wg technologii FLUID.

W trakcie delegacji omówiono szczegóły projektu koncepcyjnego Zakładu Produkcji Biowegla w/w tartaku wspólnie z biurem projektowym należącym do Prezesa zarządu RDA Atlantic.

Ponadto uzgodniono, iż na przełomie marca i kwietnia 2019 r. w Polsce będzie miała miejsce wizyta Prezesa zarządu RDA Atlantic w celu doprecyzowania treści dokumentów z pozostałymi udziałowcami struktur kanadyjskich i Emitenta. Po założeniu struktury holdingowej w Kanadzie odbędzie się wizyta m.in. przedstawiciela ELCO w siedzibie FLUID.

Emitent uznaje poniższą informację za poufną z uwagi na możliwą wielkość przychodów dla Spółki w przypadku zrealizowania inwestycji opisywanych w raporcie oraz w celu poinformowania o rezultatach dalszego przebiegu spraw opisanych w Raporcie nr 3/2019 dotyczących planowanych czynności związanych z budową struktury holdingowej w Kanadzie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-03-14     Jan Gładki     Prezes Zarządu