Raport ESPI 73/2018

Raport Bieżący

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, informuje co następuje:

W myśl zawartego Aneksu do Umowy sprzedaży i dostawy biowęgla zawartej 18 lipca 2017 roku z Biowęgiel Dystrybucja sp. z o.o. sp.k._BD_, uzyskał wyłączność na pośrednictwo w sprzedaży technologii i gotowych zakładów produkcyjnych na teren Kanady. W myśl deklaracji, BD prowadzi rozmowy z potencjalnymi nabywcami technologii na rynku kanadyjskim.

BD w ramach działań sprzedażowych na terenie Kanady, uzyskało zgodę od Emitenta na przeprowadzenie audytu technologicznego Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie, który miał miejsce 15 listopada 2018 r.
Emitent, 8 grudnia 2018 roku, otrzymał list od zespołu kanadyjskich audytorów, w myśl którego ocenili technologię pozytywnie, jednocześnie rekomendując ją do implementacji w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w Nowej Szkocji _Kanada_.

Emitent uznał powyższe informacje za istotne dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów dla Spółki w przypadku realizacji sprzedaży wspomnianej inwestycji oraz kolejnych na terenie Kanady.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2018-12-09     Jan Gładki     Prezes Zarządu