Raport ESPI 76/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Spółka"_ niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2018 roku _"Walne Zgromadzenie"_ akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów biorących udział w głosowaniu nad uchwałami w przedmiocie wyboru przewodniczącego oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad byli:

1. Jan GŁADKI, posiadający łącznie 1.554.399 głosów, stanowiących 50,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,94% ogólnej liczby głosów;
2. Łukasz GŁADKI, posiadający łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 32,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2,53% ogólnej liczby głosów;
3. Marzena GŁADKA, posiadająca łącznie 460.000 głosów, stanowiących 14,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1,16% ogólnej liczby głosów;
Spółka ponadto informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów biorących udział w głosowaniu nad uchwałą nr 1/12/2018 byli:

1. Jan GŁADKI, posiadający łącznie 1.554.399 głosów, stanowiących 44,38% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,94% ogólnej liczby głosów;
2. Łukasz GŁADKI, posiadający łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 28,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2,53% ogólnej liczby głosów;
3. Marzena GŁADKA, posiadająca łącznie 460.000 głosów, stanowiących 13,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1,16% ogólnej liczby głosów;
4. Paweł SITKOWSKI, posiadający łącznie 400.000 głosów, stanowiących 11,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1,01% ogólnej liczby głosów;

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2018-12-18     Jan Gładki     Prezes Zarządu