Raport ESPI 8/2019

Wyrok w sprawie w sprawie ze skargi Emitenta na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju - Informacja poufna

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do raportu 2/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, informuje, że Spółka została powiadomiona w dniu 23 marca 2019 r. po przeprowadzeniu rozprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 kwietnia 2018 roku, działającego jako Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którą utrzymano w mocy decyzję PARP działającej jako Instytucja Wdrażająca z dnia 3 lutego 2017 roku, w przedmiocie określenia obowiązku zwrotu części środków europejskich.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest nieprawomocny, Emitent po otrzymaniu jego pisemnego uzasadnienia złoży skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

2019-03-23     Jan Gładki     Prezes Zarządu