Raport ESPI 9/2019

Raport Bieżący – Delegacja do Indonezji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie - "Emitent" lub "Spółka", informuje, w nawiązaniu do raportu nr 6/2019, że począwszy od dnia 8 kwietnia 2019 r. będzie mieć miejsce delegacja Emitenta do Indonezji, której celem jest:

1. Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PT MELCHOR TIARA PRATAMA _dalej MELCHOR_ a Emitentem, stanowiącej następstwo zawartego Listu Intencyjnego.

2. Ustalenie mapy drogowej prowadzącej do wejścia w życie i realizacji zawartych w 2018 r. kontraktów na budowę Zakładów Odzysku Energii z PT Sarahmida oraz PT Mahantara Wahana Maju _oddzielnie dla każdego podpisanego kontrakt_.

3. Zapoznanie się z uczestnikami konsorcjum dla kontraktów o których mowa w pkt 2.

4. Uzgodnienia dotyczące Aneksów do podpisanych kontraktów o których mowa w pkt 2.

5. Uzgodnienia dotyczące niezbędnych dokumentów do powołania spółki Joint Venture z siedzibą w Dżakarcie.

6. Nawiązanie relacji z potencjalnymi klientami dla których spółka przygotowała propozycje Zakładu Odzysku Energii wraz z ofertą _na podstawie udzielonych wcześniej informacji o dostępnej biomasie_.

Emitent uznał niniejszą informację za istotną dla swojej działalności z uwagi na wielkość przychodów z kontraktów zawartych z PT SARAHMIDA oraz PT MAHANTARA WAHANA MAJU _łączna wartość kontraktów - 158,4 mln $_ dla Spółki w przypadku doprowadzenia do realizacji zawartych Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2019-04-05     Jan Gładki     Prezes Zarządu