Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Zarząd Fluid S.A. przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

• Jan Gładki - Prezes Zarządu


Załączniki:

2018 08 03 Raport II kw 2018 Fluid SA