Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Zarząd Fluid S.A. raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Zarząd Fluid S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

• Jan Gładki - Prezes Zarządu


Załączniki:

FLUID_raport_IV_kwartał_2018