Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Zarząd Fluid S.A. raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd Fluid S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

• Jan Gładki - Prezes Zarządu

Załączniki:
FLUID_raport_I_kwartał_2019.pdf