Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Zarząd Fluid S.A. raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Zarząd Fluid S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

PODSTAWA PRAWNA:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

• Jan Gładki - Prezes Zarządu


Załączniki:

FLUID_raport_III_kwartał_2019.pdf