Raport kwartalny spółki FLUID S.A.

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku Fluid S.A.

Zarząd Fluid S.A. przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Gładki - Prezes Zarządu