Raport roczny

Raport roczny FLUID S.A. za 2015 r.

Zarząd Spółki FLUID S.A. w Sędziszowie przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2015 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Gładki - Prezes Zarządu