Struktura Akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji FLUID S.A. to według wiedzy Emitenta na dzień 10.11.2017 roku następujące podmioty:

1) Akcjonariusz: Robert Gubała - Ilość akcji: 5.076.000 - Ilość głosów: 5.076.000 - Udział w ogólnej liczbie głosów: 15,38%

2) Akcjonariusz: Ryszard Jarzyński - Ilość akcji: 3.280.041 - Ilość głosów: 3.280.041 - Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,94%