Struktura Akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji FLUID S.A. to według wiedzy Emitenta na dzień 11.03.2017 roku następujące podmioty:

1) Akcjonariusz: Robert Gubała - Ilość akcji: 5.076.000 - Ilość głosów: 5.076.000 - Udział w ogólnej liczbie głosów: 15,86%

2) Akcjonariusz: Jan Gładki - Ilość akcji: 1.712.500 - Ilość głosów: 1.712.500 - Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,35%

3) Akcjonariusz: Ryszard Jarzyński - Ilość akcji: 3.280.041 - Ilość głosów: 3.280.041 - Udział w ogólnej liczbie głosów: 10,25%