Walne zgromadzenie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 25.06.2018 roku

Raport EBI 20/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 25.06.2018 roku - wniosek akcjonariuszy o zmianę porządku obrad

Raport EBI 23/2018