Zarząd Spółki

Zgodnie z § 21 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków. 

Kadencja pierwszego Zarządu trwa 4 (cztery) lata. 
Każda kolejna kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 
Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich jego członków. 
Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

 • Jan Gładki

  Prezes Zarządu

  Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Ogrzewanie i Klimatyzacja. Zawodowo pracuje od 1973 roku. W swojej 40 letniej pracy zawodowej zajmował stanowiska: od konstruktora do dyrektora Fabryki Kotłów S.A. w Sędziszowie. Od 1991 roku jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu Fluid Corporation Sp. z o.o. w Krakowie (działalność tej spółki jest obecnie zawieszona). Twórca kilku patentów i wzorów użytkowych m.in. na konstrukcję kotłów oraz paleniska kotłów fluidalnych chronionych w Polskim Urzędzie Patentowym. Twórca przemysłowego wdrożenia fluidalnego spalania zasiarczonych, niskokalorycznych paliw stałych (Morąg, Gostynin, Jasło, Żnin);  twórca konstrukcji urządzeń linii technologicznej odzysku energii z wszelkiego rodzaju biomas; twórca procesu know-how autotermicznego odzysku energii z wszelkiego rodzaju biomas; twórca przemysłowego wdrażania linii technologicznej Odzysku Energii z Biomas w miejscowości Sędziszów: tj. produkcja nowego wysokoenergetycznego paliwa odnawialnego biowęgla marki FLUID dla Energetyki oraz odnawialnej energii cieplnej zasilającej miejską sieć ciepłowniczą SPEC Sędziszów. Autor licznych artykułów technicznych w czasopismach z zakresu Ciepłownictwa, Energetyki, Ochrony Środowiska, Samorządu Terytorialnego.

  Poza pracą zawodową angażuje się w pracę społeczną i samorządową: od 07.2002 - założyciel oraz aktywny członek Stowarzyszenia „NA RZECZ ROZWOJU SĘDZISZOWA”, w latach 2002 - 2010 Radny Rady Miejskiej w Sędziszowie - v-ce Przewodniczący Rady.

  W latach 2010 – 2013 Pan Jan Gładki pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Fluid S.A.

 • Łukasz Pietrzkiewicz

  Wiceprezes Zarządu

  Wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, studia doktoranckie (wolny słuchacz) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. Inż. Stanisław Tkaczyk (w trakcie).

  Przebieg pracy zawodowej w ostatnich 10 latach:

  - od grudnia 2015 Fundacja Polska Innowacyjna – Członek Rady Fundacji,
  - od października 2012 do września 2016 – Euro-Funding Advisory Group Poland sp. z o.o. – Business Development Director,
  - od maja 2008 do sierpnia 2012 Alma Consulting Group Polska Sp. z o.o. – Koordynator Badań i Rozwoju,
  - od marca 2008 do kwietnia 2008 – GetHouse Development – prawnik,
  - od maja 2007 do lutego 2008 – Kancelaria Radcy Prawnego Dobiesława Stefaniaka – prawnik.