Produkcja zielonej energii

Dodatkową korzyścią powstałą w czasie produkcji biowęgla są znaczne ilości ciepła powstałego w procesie autotermicznego uwęglania. Energia cieplna poprzez system wymienników wykorzystana może być do produkcji „zielonej” energii elektrycznej. Energia pochodząca ze studzenia kondensatu ma zastosowanie w produkcji odnawialnej energii cieplnej do podgrzania pomieszczeń technologicznych oraz w okresie zimowym w instalacji CO.

Efektem autotermicznego uszlachetnienia biomasy w procesie opracowanym przez Spółkę jest 3-krotne zmniejszenie jej objętości, 2,5-krotne energetyczne podniesienie wartości opałowej oraz obniżenie zawartości siarki i chloru do 90% w porównaniu do węgla kamiennego.

Zakład Odzysku Energii w Sędziszowie, osiąga wydajność do 2 ton biowęgla na godzinę, 0,8 MW ciepła, 0,4 MW energii elektrycznej oraz 0,2 MW chłodu.

Schemat logistyczny Zakładu Odzysku Energii