Zakład Odzysku Energii 2017 - dziś

Zakład Odzysku Energii
Zakład Odzysku Energii
Komin
Komin
Podajnik biomasy
Podajnik biomasy
Suszarka biomasy
Suszarka biomasy
Reaktory
Reaktory
Operatornia
Operatornia
Przenośnik brykietu
Przenośnik brykietu
Wagoworkownica
Wagoworkownica
Produkt - biowęgiel
Produkt - biowęgiel