Wiadomości

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 01.02.2014 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty - Silnik parowy

Firma FLUID S.A. ogłasza konkurs ofert na wybór Podwykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych.więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty - Silnik Stirlinga

Firma FLUID S.A. ogłasza konkurs ofert na wybór Podwykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych.więcej»

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 11.12.2013 r.

Komunikat stanowi upublicznienie pytań akcjonariuszy oraz informacji o bieżących działaniach firmy:więcej»

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 03.12.2013 r.

Odpowiadając na liczne zapytania akcjonariuszy informuję:więcej»

Zawiadomienie: Przedłużenie terminu składania ofert

Zarząd FLUID S.A informuje, że w związku z długim weekendem oraz z prośbą niektórych potencjalnych oferentów przedłużony zostaje termin składania ofert na wykonanie „Innowacyjnej na skalę światową technologii produkcji biowegla” współfinansowany przez PARP, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 4.4więcej»