Wiadomości

Wizyta delegacji z prowincji Borneo Wschodnie

W dniach 13 do 15 lipca przebywała w Krakowie i Sędziszowie delegacja z prowincji Borneo Wschodnie, która miała okazję zapoznać się z technologią naszej firmy. Przedstawiono zasoby biomasowe oraz potrzeby inwestycyjne budowy elektrowni małych mocy szczególnie w prowincji Borneo Wschodnie. Ustalono harmonogram działań w celu wybudowania Zakładów Odzysku Energii i Elektrowni małej mocy w tej prowincji. (załącznik artykuł z Echa) ...więcej»

Spotkanie w koncernie TAURON

W Koncernie TAURON odbyło się spotkanie w celu ustalenia procedur prowadzących do spalania i współspalania paliwa odnawialnego marki FLUID w elektrowniach tego koncernu.

Rozmowy w sprawie testów w Elektrowni Mielec

W Elektrociepłowni Mielec odbyło się spotkanie w celu uzgodnienia warunków przeprowadzenia testów technologicznych współspalania biowęgla marki FLUID z miałem węgla kamiennego.

Rozmowy z funduszami kapitałowymi

Od maja Zarząd firmy prowadzi rozmowy z funduszami kapitałowymi w celu uzyskania finansowania inwestycji w Polsce i Azji.

Prezentacja technologii w kopalniach metali szlachetnych i nieżelaznych w Indonezji

Pełnomocnik firmy, w ostatnim tygodniu czerwca przeprowadził prezentacje technologii wykorzystania biomas roślinnych dla produkcji energii elektrycznej i produkcji biowęgla marki FLUID w kilku kopalniach metali szlachetnych i nieżelaznych w Indonezji. Jest to nowy segment klientów, którzy są potencjalnymi klientami naszej technologii. Brak energii elektrycznej na wyspach indonezyjskich jest barierą budowy hut uszlachetniających rudę metali nieże...więcej»

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fluid S.A.

Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 r., o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Sędziszowie, pod adresem: 28 – 340 Sędziszów, ul. Spółdzielcza 9.więcej»

Robocza wizyta przedstawicieli FLUID SA i Ribegli w Indonezji

W dniach 14-24 maja bieżącego roku przedstawiciele FLUID SA i Ribegli przebywali na roboczej wizycie w Indonezji. Rozmowy z kilkoma koncernami wytwarzającymi olej palmowy odbywały się przede wszystkim w stolicy kraju Dżakarcie. Przedstawiciele naszej firmy byli również na roboczej wizycie w fabryce produkującej olej palmowy oraz na plantacji palm olejowych w Medan. Kilka rozmów z zainteresowanymi firmami odbyło się także podczas jednodniowego pob...więcej»

Uwęglanie nowego rodzaju biomasy

W dniach 11-21 maja bieżącego roku w Zakładzie Produkcyjno-Wdrożeniowym  FLUID SA w Sędziszowie na prośbę klienta z Abu Dabi zostało przeprowadzone uwęglanie dostarczonych próbek biomasy w celu przebadania gotowego produktu przez Instytut SGS Fresenius z Berlina.więcej»

Prezentacja innowacyjnych technologii

11 maja 2012 roku o godz. 13:00 w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Innowacji   i Transferu Technologii  w Kielcach została zorganizowana prezentacja rozwiązań technicznych opracowanych przez świętokrzyskie przedsiębiorstwa oraz wynalazców z terenu naszego województwa.  Wśród firm prezentujących swoje rozwiązania znalazła się również nasza firma FLUID SA. Powyższą  prezentację innowacyjnych technologii,  zaszczycił...więcej»

Opinia AGH nt biowęgla marki FLUID

W marcu 2012 roku spółka FLUID SA otrzymała opinię dla paliwa marki FLUID pod kątem zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku oraz z wymogami Urzędu Regulacji Energetyki w tym zakresie wydaną przez Akademię górniczo Hutniczą w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw.więcej»