Wiadomości

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 21.07.2014 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:więcej»

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 14.07.2014 r.

Upublicznienie pytań zadanych w dniu 30 czerwca 2014 roku na WZA i odpowiedzi udzielonych przez Prezesa Zarządu:więcej»

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 14.07.2014 r.

Odpowiedzi na pytania WZA z 30 czerwca 2014 roku.więcej»

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 10.07.2014 r.

Zarząd Spółki FLUID S.A. upublicznia pytania niektórych akcjonariuszy:więcej»

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 07.07.2014 r.

Prezes Zarządu Spółki FLUID S.A. przedstawia zasady komunikacji/wymiany informacji z akcjonariuszami:więcej»

Komunikat w sprawie inwestycji w Indonezji z dnia 18 czerwca 2014 roku

Zarząd podaje do wiadomości treść pisma otrzymanego z FRI w sprawie inwestycji w Indonezji:więcej»

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 18.06.2014 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:więcej»

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 13.06.2014 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:więcej»

Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 20.05.2014 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:więcej»

Życzenia...

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy w imieniu kierownictwa firmy, Rady Nadzorczej oraz pracowników przekazujemy wszystkim sympatykom, zaprzyjaźnionym firmom, klientom oraz wszystkim obecnym i byłym akcjonariuszom, i tym których wiara w sukces firmy została zachwiana, i szczególnie tym, którzy wierzą w sukces firmy, życzę wszelkiego dobra. Jan Gładki Prezes Zarząduwięcej»