Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 03.07.2018 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. Zarząd Fluid S.A. informuje, że w czerwcu poszerzył swoją ofertę o:
- Kompaktowy Zakład Odzysku Energii – który jest mała instalacją przygotowaną do taniej produkcji ciepła odnawialnego oraz biowęgla,
- Miejski Zakład Odzysku Energii – który stanowi każdorazowo indywidualnie zaprojektowaną instalację pod zadeklarowane przez Inwestora potrzeby, na bazie której Inwestor produkować będzie energię elektryczną, ciepło oraz biowęgiel.

Dla obu instalacji, Spółka przewiduje możliwość zakontraktowania długoterminowego odbioru biowęgla. Jednym z atutów oferty Fluid S.A. jest krótki czas zwrotu inwestycji.

2. Spółka rozpoczęła kampanie informacyjną dedykowaną energetyce zawodowej oraz ciepłowniom. W ramach kampanii, Spółka skontaktowała się z ponad 180 podmiotami, prezentując modelowy przykład Miejskiego Zakładu Odzysku Energii. W czerwcu rozpoczęły się spotkania i wizytacje zainteresowanych podmiotów na terenie naszego ZOE.

W ramach akcji informacyjnej Spółka w pierwszym rzędzie skontaktowała się z podmiotami prowadzącymi działalność w Polsce.

W sierpniu 2018 roku Spółka podejmie analogiczne działania w wybranych 13 krajach Europy.

Pierwsze wnioski ze spotkań pokazują pozytywny odbiór zaproponowanego przez Fluid S.A. innowacyjnego modelu biznesowego opartego o połączenie produkcji ciepła (z ew. produkcją energii elektrycznej) oraz  biowęgla. Producenci ciepła poszukują nowych rozwiązań pozwalających na produkcję taniej energii odnawialnej. Odzysk energii z biomasy z jednoczesną produkcją biowęgla, dla którego oferowany jest gwarantowany odbiór stanowi najatrakcyjniejszą alternatywę technologiczną i finansową.

Istotnymi czynnikami wpływającymi na zainteresowanie technologią jest krótki okres zwrotu (wynikający między innymi z wpływów ze sprzedaży biowęgla) oraz dążenie do przekroczenia udziału 50% odnawialnej energii w wolumenie produkcji wizytujących nas firm ciepłowniczych.

Każda z wizyt podsumowana jest audytem potrzeb klienta w danej lokalizacji oraz przesłaniem proponowanej oferty wstępnej dla  linii technologicznej.

3. Spółka rozpoczęła współpracę z Metropolis Doradztwo Gospodarcze, w zakresie wsparcia sprzedaży Zakładów Odzysku Energii funduszami publicznymi. Doradca, który specjalizuje się m.in. w finansowaniu inwestycji energetycznych a jego doświadczenie to m.in. pozyskane ponad 1 mld 600 mln zł dotacji, przygotował analizę dostępnych na rynków systemu wsparcia. Korzystną dla Spółki, jest informacja o planowanym do uruchomienia programie wsparcia poświęconego wyłącznie produkcji odnawialnego ciepła.

4. Spółka przesłała propozycję współpracy do wybranych firm z zakresu  Generalnych Wykonawców inwestycji energetycznych, posiadających potencjał do budowy Zakładów Odzysku Energii. Założeniem Spółki jest rozpoczęcie współpracy  podmiotami, które w sumie będą posiadały potencjał do realizacji kilku inwestycji, o różnym zakresie w wybranych krajach na świecie.

5. W dniach 7-8 czerwca, Spółka wzięła udział w warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z OECD na temat wykorzystania biomasy w cyrkularnej biogospodarce (Building a biomass innovation ecosystem in a circular bioeconomy in Poland). Na zaproszenie Ministerstwa, Spółka zaprezentowała Zakład Odzysku Energii, który był przykładem najlepszego funkcjonującego rozwiązania bioekonomii cyrkularnej w Polsce.

Za Zarząd
Jan Gładki