Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 03.08.2017 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, Fluid S.A zakończył odbiór dwóch reaktorów rozbudowanych o komory ceramiczne dopalania spalin. Praca reaktorów jest stabilna i została zweryfikowana wielogodzinną pracą w trybie ciągłym.

W związku z powyższym Spółka zleciła zewnętrznej autoryzowanej firmie badawczej zbadanie ilości i jakości spalin podczas uwęglania biomasy. Badania te mają na celu sprawdzenie parametrów jakości i ilości spalin podczas 100% obciążenia produkcyjnego.

Badanie wykonywane było bez włączonego filtra tkaninowego. Celem badania jest porównanie założeń projektowych do rzeczywistych emisji w trakcie produkcji.

Badania służą wewnętrznym rozwojowym celom Spółki. Ich wyniki pozwolą również na optymalne dokończenie 2 pozostałych komór dopalania spalin.
Spółka oczekuje wyników badań w przeciągu najbliższych dni.

2. W kolejnych dniach Spółka przeprowadzi między innymi uwęglania biomas pozostałych po produkcji rolnej, w tym specjalistycznej produkcji rolnej.

Za Zarząd
Jan Gładki