Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 04.08.2017 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich Akcjonariuszy firmy, aby przestrzegali zasad ogólnie uznawanych i obowiązujących w kontaktach z firmą.

Wizyta w firmie następuje na podstawie zaproszenia przez Zarząd lub na podstawie wcześniejszego umówienia się Akcjonariusza z którymś z członków Zarządu firmy.

Niedopuszczalne jest, aby domagać się wpuszczenia na teren firmy bez wcześniejszego umówienia, ale również bez przedstawienia się. Stwierdzenie jestem Akcjonariuszem dla odpowiedzialnych za firmę nie jest rekomendacją.

Zwracamy uwagę, że FLUID S.A. jest firmą zamkniętą, innowacyjną w której każdego dnia prowadzone są prace, objęte poufnością i ochroną, bezpośrednio związane z technologią produkcji biowęgla czy też innowacyjnego zastosowania biowęgla w różnych dziedzinach przemysłu.

Za Zarząd
Jan Gładki