Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 05.09.2014 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

Zarząd informuje, że w związku z prowadzoną przez FLUID SA, intensywną działalnością innowacyjną oraz szeroką pomocą instytucji rządowych związaną z wysoką absorbcją środków unijnych w ramach programów realizowanych przez PARP oraz NCBiR,w dniu 4 września br. odwiedził naszą firmę Premier Minister Gospodarki Janusz Piechociński w towarzystwie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  Adama Jarubasa oraz Burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka.

Prezes zapoznał Pana Premiera i towarzyszących gości z postępami prac inwestycyjnych budowy „Innowacyjnej na skalę światową instalacji produkcji biowęgla” współfinansowanej ze środków unijnych w ramach programu PARP Innowacyjna Gospodarka działanie 4. Jan Gładki oraz prof. Zbigniew Bis mieli okazję  przedstawić Premierowi informacje o dużym zainteresowaniu przedsiębiorstw i instytucji naukowych produkcją i wykorzystaniem biowęgla w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Premier został poinformowany o pracach prowadzonych - pod przewodnictwem Politechniki Częstochowskiej - przy współudziale innych instytucji naukowych oraz firm prywatnych, związanych z opracowaniem wniosku pod roboczym tytułem "Biowęgiel w środowisku" w konkursie Biostrateg ogłoszonym przez NCBiR. Celem podjętych działań są kompleksowe badania oraz wdrożenie do produkcji biowęgla z jak najszerszym jego zastosowaniu w gospodarce.

Na zdjęciach Premier Janusz Piechociński, Marszałek Adam Jarubas, Burmistrz Wacław Szarek, prof. dr hab. inż. Zbigniew BIS oraz  Prezes Jan Gładki