Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 07.08.2018 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. Zgodnie z informacjami publikowanymi w formie raportów ESPI, w nawiązaniu do podpisanych w lipcu 2018 roku Umów na zaprojektowanie i budowę Zakładów Odzysku Energii w Indonezji, Fluid S.A. jest w stałym kontakcie z Kontrahentami.

Zgodnie z raportami z dnia 3 sierpnia i 23 lipca Kontrahent – PT SARAHMIDA realizuje działania w celu wywiązania się z obowiązku przedstawienia Gwarancji Płatności wobec Fluid S.A. oraz Fluid Indonezja Sp. z o.o., które stanowią zabezpieczenie interesu Spółek.

2. Fluid Indonezja Sp. z o.o., poprzez Regionalne Biuro w Jakarcie, aktywnie kontynuuje działania sprzedażowe na terenie Indonezji. Na bazie analizy dotychczasowych informacji oraz wyników i doświadczeń z lipcowej delegacji handlowej, Fluid Indonezja sp. z o.o. przedłożył propozycję kolejnej delegacji handlowej do Indonezji na przełomie sierpnia i września tego roku.

Celem wyjazdu będzie:
a. rozpoczęcie szczegółowych uzgodnień technicznych Inwestycji realizowanych w ramach zawartych Umów na Sumatrze oraz południowym Kalimantan z Inwestorem PT SARAHMIDA, oraz
b. przeprowadzenia spotkań z Inwestorami zainteresowanymi budową Zakładów Odzysku Energii na wyspach Kalimantan (Borneo), Sulawesi oraz Sumatrze.

3. Zarząd Fluid S.A. kontynuuje spotkania z potencjalnymi Kontrahentami, którzy zgłosili propozycję podjęcia się roli Generalnego Wykonawcy Zakładów Odzysku Energii na bazie technologii FLUID. Spółka prowadzi również rozmowy z dostawcami materiałów i urządzeń.

Za Zarząd
Jan Gładki