Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 07.09.2015 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

Informuję, że dnia 2015.09.07 wniosek numer 296844 w sprawie dofinansowania projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnych technologii przeciwdziałania degradacji gleb oraz zanieczyszczeniom wód i powietrza w rolnictwie” w ramach konkursu BIOSTRATEG II, realizowanego przez zespół pod kierownictwem Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego we Wrocławiu, w którym również bierze udział FLUID S.A. został oceniony pozytywnie pod kątem formalnym. Wniosek został przekazany do oceny merytorycznej.

Jest to drugi pozytywnie zweryfikowany wniosek w konkursie BIOSTRATEG II dotyczący zastosowania technologii FLUID i biowegla FLUID w rolnictwie.

Prezes Zarządu
Jan Gładki