Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 08.09.2018 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

W związku z pytaniami przesyłanymi do Spółki dotyczącymi zawieranych kontraktów na budowę Zakładów Odzysku Energii w Indonezji, Zarząd Fluid S.A. informuje:

1. Działania sprzedażowo marketingowe w Indonezji realizowane są przez zespół składający się z obywateli Indonezji oraz zarządów Fluid S.A. i Fluid Indonezja sp. z o.o.

2. Skuteczność działań jest wynikiem doboru współpracujących osób oraz obecności Spółki na biomasowym rynku od 2010, gdzie technologia Fluid S.A. nie posiada konkurencyjnych wobec siebie rozwiązań.

3. Dyrektor Zarządzający biurem w Jakarcie posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe oraz szeroką sieć kontaktów z podmiotami posiadającymi duże wolumeny biomasy poprocesowej. Jego ścieżka zawodowa ściśle powiązana jest z sektorem bankowym i doradczym w Indonezji. Wykształcenie wyższe zdobył na uczelniach indonezyjskich, ukończył również wiele kursów podyplomowych w Stanach Zjednoczonych w ramach programów Harvard Institute for International Development (HIID). W okresie ostatnich 6 lat jego działalność skupiła się na szukaniu rozwiązań technologicznych dla wykorzystania potencjału niezagospodarowanej biomasy w Indonezji i krajach ościennych.

4. W trakcie działań sprzedażowych analizowany jest potencjał każdej lokalizacji, w szczególności w zakresie wolumenu i parametrów dostępnej biomasy oraz lokalnego zapotrzebowania na energię. Kontrahenci weryfikowani są również przez Spółkę pod kątem posiadanej zdolności do realizacji inwestycji.

5. Rozpoczęcie negocjacji wiąże się z wizytą w miejscu w którym będzie wybudowany Zakład Odzysku Energii, weryfikacją dokumentów rejestrowych spółek indonezyjskich i dokumentów księgowych oraz innych działań stanowiących know how Spółki, które ograniczają ryzyko niewywiązania się z postanowień Umowy.

6. Po zawarciu Umowy Spółka pozostaje w stałym kontakcie z kontrahentami, nadzorując proces uzyskiwania Gwarancji Płatności i rozpoczęcia finansowania budowy Zakładu Odzysku Energii.

Za Zarząd
Jan Gładki