Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 10.12.2017 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. W dniu 11 grudnia zostanie zamontowany i nastąpi proces uruchamiania czujnika mikrofalowego poziomu zasypu biomasy do reaktora. Od 12 grudnia rozpocznie się 30 dniowy okres testowy tego czujnika.

2. Produkcja biowęgla prowadzona jest w ruchu ciągłym 3 zmianowym.

3. Biowęgiel Dystrybucja sp. z o.o. systematycznie odbiera od nas wyprodukowany biowęgiel.

4. Odbywają się spotkania z przedstawicielami wybranych koncernów energetycznych na temat ustalenia wspólnych obszarów zainteresowań i współpracy, nie są to jeszcze spotkania które można zaliczyć do rozmów negocjacyjnych.

5. W dniach 11 do 16 grudnia Zarząd będzie przebywał w Jakarcie (Indonezja) w celu określenia realności samodzielnej kontynuacji wcześniej rozpoczętych działań z niektórymi partnerami Indonezyjskimi w ramach wcześniejszej współpracy z Ribegla SA i FRI sp. z o.o. Nie będą to spotkania które można zaliczyć do rozmów negocjacyjnych.

6. Spółka zarejestrowała wzrost zainteresowania Zakładami Odzysku Energii przejawiający się otrzymanymi zapytaniami dot. możliwości budowy i parametrów produkcji, w związku z nałożonymi obowiązkami stosowania w przedsiębiorstwa najlepszych dostępnych technik (BAT).

7. Jan Gładki w obecności niektórych pracowników firmy odebrał w Kielcach Statuetkę Menadżer 2017 roku województwa Świętokrzyskiego. Oczywiście nagrodę traktuję jako docenienie pracy i osiągnięć wszystkich pracowników naszej firmy.

Poniżej zdjęcia z tej uroczystości.