Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 1.03.2019 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. W dniu 28 lutego Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał Postanowienie w sprawie EKOPAR przeciwko FLUID przychylając się do apelacji złożonej przez naszą firmę o powołanie biegłego sądowego do oceny zasadności żądania zapłaty w wysokości 6,0 mln zł. Sąd Apelacyjny uznał za zasadne dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, Sąd wyznaczył termin obu stronom aby w ciągu 14 dni podały do Sądu swoje propozycje dotyczące biegłego.

2. W uzupełnieniu Komunikatu z dnia 19 lutego informujemy, że na podstawie trójstronnego porozumienia (Kanadyjsko-Polskiego) na delegację do Kanady w dniu 5 marca wyjeżdżają przedstawiciele FLUID i Grupy Gerda.

3. Przygotowujemy się do uwęglania biomas indonezyjskich, po ponad 6 miesięcznym opóźnieniu otrzymaliśmy materiały żaroodporne, które pozwalają nam na kontynuacje prac przy modernizacji instalacji pod uwęglanie biomas roślinnych z grupy „trudnych” (bardzo rozdrobnionych, dużej wilgotności, specjalnych). Po 20 marca będziemy wykonywali próby uwęglania.

Jan Gładki
Prezes Zarządu