Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 12.02.2018 r.

Odpowiadając na pytania Akcjonariuszy informuję:

W 2017 roku prowadziliśmy intensywne działania związane z uzupełnieniem tej części instalacji, która była błędnie wykonana przez pierwszego Generalnego Wykonawcę Wady te ujawniały się sukcesywnie podczas pracy ciągłej Zakładu.

O tych uzupełnieniach oraz wymianie części urządzeń informowaliśmy w komunikatach w roku 2017.

1. Dla przypomnienia:
a) Prace na Instalacji Podawania i suszenia Biomasy skutkiem naszych działań bez zarzutu działają już suszarki biomasy oraz systematycznie usprawniamy system podawania biomasy do suszarek. W pierwszym etapie rozmontowaliśmy część podajników zgrzebłowych biomasy, które zastąpiliśmy podajnikiem ślimakowym samojezdnym.

b) Prace na instalacji wylotu spalin:
dobudowanie komór dopalania spalin oraz wychwytywacze iskier. System ten obecnie działa sprawnie. Kolejne badania, jakości emisji spalin potwierdzają bardzo wysoką czystość spalin wylatujących z komina.

c) Prace na instalacji ujednolicenia, jakości biowęgla.
Przesianie i powtórne uwęglanie ujednorodniło biowęgiel. Poprzez nasze dodatkowe rozwiązania doprowadziliśmy do bardzo wysokiej jednorodności produkowanego biowęgla.

Doprowadziliśmy do możliwości produkowania biowęgla o ponad 90% zawartości pierwiastka węgla Cfix, który charakteryzuje się wysoką zdolnością absorpcyjną.

Obecnie możemy już produkować biowęgiel o zadanej przez KLIENTA jakości biowęgla w granicach od 75% do 93% zawartości pierwiastka węgla Cfix.

d) W IV kw.2017 roku zidentyfikowaliśmy przyczyny problematycznej pracy odbioru strzepywanego pyłu w filtrach workowych. Problem ten poddaliśmy dogłębnej analizie i obecnie pracujemy nad poprawieniem tej części instalacji.

2. Wady i usterki te występują na peryferyjnych instalacjach jednak negatywnie wpływały i oddziaływały na naszą ciągłość produkcji. W całości obciążają pierwszego Generalnego Wykonawcę i są częścią naszych działań prawnych dochodzenia odszkodowań.

3. Informowaliśmy również o stracie kilkunastu ton biowęgla w skutek zanieczyszczenia go w czasie akcji gaszenia pożaru w ostatnich dniach grudnia na terenie magazynu opakowań i gotowego biowęgla.

4. Problemy te pojawiające się w 2017 roku, spowodowały konieczność korekty sprzedaży w IV kw.2017 roku.

5. Do końca I kwartału br. zostaną wykonane prace:

a) dobudowanie dodatkowego systemu sprężonego powietrza,

b) przebudowa części instalacji w celu skutecznego usuwania strzepywanego pyłu biowęgla z worków filtracyjnych,

c) założenie nowych worków filtracyjnych,

d) rozmontowanie sit talerzykowych oraz rębaków nożowych,

e) zamontowanie nowych rębaków bębnowych w celu ujednolicenia ziarna biomasy,

f) przeprowadzenie przeglądu instalacji po okresie gwarancyjnym wraz z drobnymi naprawami i konserwacj,

g) drobne uzupełnienia instalacji elektrycznej i automatyki….

6.Część prac będzie wykonywana podczas pracy instalacji.

7. Są takie prace, które muszą być wykonywane podczas postoju instalacji. Od piątku 9 lutego prowadzimy prace na instalacji schładzania i czyszczenia spalin, które wymagają postoju instalacji. Prace te potrwają do 18 lutego.

8. Informujemy, że cały wyprodukowany biowęgiel na bieżąco jest przekazywany do Klientów.

9. Notujemy duże zainteresowanie biowęglem o różnej jakości, a tym samym o różnej cenie sprzedaży.

10. 2018 rok będzie rokiem ciągłej produkcji i sprzedaży biowęgla o różnej jakości.

11. Głównym produktem będzie zakontraktowany biowęgiel o zawartości około 75% pierwiastka węgla Cfix.

12. Na terenie naszej firmy na zasadach zgodnych z zawartą w 2017 roku UMOWĄ pracują również pracownicy firmy Biowęgiel Dystrybucja, którzy pakują biowęgiel w indywidualne opakowania. Pracownicy Ci nie podlegają Kierownictwu firmy FLUID SA.

13. Prowadzimy intensywną akcję ofertową na sprzedaż Zakładów Odzysku Energii w Indonezji, Norwegii, Australii, Meksyku.

Za Zarząd
Jan Gładki