Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 17.04.2018 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

Zarząd Fluid S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku, Spółka otrzymała Raport z analizy technologii Fluid S.A. wykonany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Raport obejmuje analizę rozwiązań technicznych zastosowanych w linii technologicznej na podstawie dokumentacji technicznej instalacji oraz jej podzespołów, sprawozdania z wizji lokalnej na instalacji w trakcie pracy oraz ocenę stopnia osiągnięcia prawidłowej pracy przez linię technologiczną FLUID.

Zgodnie z Raportem: „W wyniku przeprowadzonej analizy, z wykorzystaniem komputerowych metod modelowania numerycznego, przy wykorzystaniu danych laboratoryjnych dostarczonych przez zleceniodawcę stwierdzono, że konwersja biomasy na biowęgiel przebiega w prawidłowy sposób, a proces uwęglania jest samowystarczalny cieplnie. Ponadto w układzie zagospodarowano ciepło odpadowe do wytwarzania pary technologicznej.”

Raport stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Za Zarząd
Jan Gładki

2018 04 16 Raport - Analiza Linii Fluid.pdf