Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 17.04.2019 r.

Informacja prasowa

12 kwietnia 2019 roku, jedna ze spółek z grupy Melchor Group Indonesia – PT Melchor Tiara Pratama (MELCHOR) podpisała Umowę Współpracy z Fluid S.A. (FLUID), m.in. celem powołania Joint Venture (JV) między MELCHOR a FLUID.

FLUID jest spółką notowaną w systemie NEW CONNECT, która opracowała i skomercjalizowała pierwszą na świecie technologię autotermicznego uwęglania biomasy. Na rynku indonezyjskim prowadzi sprzedaż Zakładów Odzysku Energii (Energy Recovery Facilities -ERF).

Powołana JV została zarejestrowana z określeniem głównego przedmiotu działalności jako budowy jednostek produkujących energię elektryczną do 10 MW oraz prowadzących działalność badawczo rozwojową w zakresie rolnictwa. Obie strony powołanie JV przyjmują jako korzystne dla rynku indonezyjskiego, z uwagi na chęć sprzedaży przez FLUID swoich doświadczeń, wiedzy i technologii.

Technologia autotermicznego uwęglania biomasy jest zaawansowanym rozwiązaniem pozwalającym na odzysk energii z każdego rodzaju biomasy, włączając w to biomasę poprocesową i agrarną o wysokiej wilgotności przekraczającej 50%, pozwalającą na jednoczesną produkcję odnawialnych ciepła, chłodu, energii elektrycznej oraz najważniejszego dla technologii produktu – biowęgla.

Biowęgiel wyprodukowany w oparciu o technologię FLUID jest produktem o najwyższej na świecie jakości, posiadającym bardzo wysoką wartość kaloryczną oraz zawartość związanego pierwiastka węgla. W ostatnich latach, m.in. w trakcie COP 23 oraz COP 24 wskazywany jest jako realne rozwiązanie pozwalające na skuteczną sekwestrację dwutlenku węgla. Jedna tona biowęgla wykorzystana np. w rolnictwie pozwala na trwałą sekwestrację 4 ton CO2.

Biowęgiel może być źródłem czystej energii odnawialnej. Na świecie jest szczególnie ceniony jako uzdatniacz do gleb oraz składnik nawozów organicznych (szczególnie w Ameryce Północnej do której trafia produkcja z Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie). FLUID opracowuje również technologie wykorzystania biowęgla m.in. w budownictwie oraz produktach kosmetycznych.

Pierwszym zadaniem powołanego JV jest budowa 5 ERF, na Sumatrze oraz Kalimantanie (indonezyjska część Borneo). Każdy ERF będzie produkował ok. 30 000 ton biowęgla rocznie, ciepło (parę technologiczną) oraz odnawialną energię elektryczną. To spowoduje, że Indonezja może osiągnąć w najbliższych latach status największego producenta biowęgla na świecie oraz lidera w zakresie sekwestracji CO2. Koszt budowy tych pięciu Zakładów Odzysku Energii to 150 mln $.

Zainteresowanie odbiorem biowęgla wyraziły m.in. międzynarodowe koncerny energetyczne oraz hutnicze, które zastępując paliwa kopalne biowęglem, zredukują swój poziom emisji dwutlenku węgla (wykorzystanie biowęgla, analogicznie do biomasy ujmowane jest jako zerowa emisja CO2).

Zakłady Odzysku Energii wykorzystają nieograniczony potencjał indonezyjskiej biomasy poprocesowej i rolnej. Istotnymi źródłami są replantacje drzew kauczukowych oraz palmy olejowej, które dotychczas nie były zagospodarowane w korzystny sposób. Technologia FLUID odmieni rynek indonezyjski poprzez ekonomiczny wzrost wartości plantacji, co zapobiegnie między innymi zajmowaniu kolejnych terenów i wyeliminuje potrzebę deforestracji.

CEO MELCHOR, Rudi Poespoprodjo, oświadczył, że podpisanie tej umowy pokazuje chęć współpracy Indonezji na rzecz promowania energii odnawialnej poprzez maksymalne wykorzystanie ogromnych zasobów biomasy w Indonezji.

WicePrezes Zarządu FLUID, Łukasz Pietrzkiewicz, również wyraził swój optymizm we wspieraniu Indonezji w wykorzystaniu potencjału technologii FLUID do produkcji odnawialnej energii i biowęgla, w szczególności uzyskania pożądanych efektów środowiskowych.

inż. Jan Gładki, Prezes Zarządu, Założyciel FLUID oraz główny wynalazca poświęcił ostatnie 13 lat na rozwój technologii autotermicznego odzysku energii z biomas. Indonezję, jako kierunek sprzedaży technologii wybrał 9 lat temu i od tego czasu budował na rynku silną pozycję zarówno technologii jak i spółki. Rozwój technologii realizowany był z myślą w szczególności o Indonezji, która posiada olbrzymie pokłady niewykorzystanej, taniej biomasy.

FLUID planuje otworzyć w Indonezji Centrum Badawczo-Rozwojowe zajmujące się wykorzystaniem lokalnych źródeł biomasy i biowęgla w rolnictwie.

Jednym z założeń powołania JV jest uczestnictwo w poszerzaniu wiedzy na temat technologii FLUID ekspertów ds. środowiska oraz zagospodarowania biomasy poprocesowej i Zakładów Odzysku Energii w Indonezji. Kolejnym celem jest rozwój biowęglowych ogniw paliwowych, które mogą dostarczać tanią energię elektryczną do wszystkich odległych obszarów Indonezji, zwłaszcza tych, które nie mają dostępu do krajowej sieci energetycznej.

Chairman MELCHOR, Peter F Gontha (były ambasador Indonezji w Polsce) dodał, że ta współpraca poszerzy możliwości strategicznej współpracy między Indonezją a Polską w branży energii odnawialnej i rozwoju technologii oraz podniesie świadomość społeczną w Indonezji w dziedzinie energii odnawialnej, między innymi poprzez budowę wykwalifikowanych kadr, z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Kontakt:

Fluid S.A.
+48 41 381 26 25 / sekretariat@fluid.pl
ul. Spółdzielcza 9 / 28 -340 Sędziszów

PT MELCHOR TIARA PRATAMA
+62 21 50105188 / info@melchorgroupid.com
District 8 – Prosperity Tower 11th Floor
SCBD Lot 28, Jl Jend Sudirman Kav 52-54, Jakarta 12190

Notatka prasowa.pdf